OnderhoudNL Restauratieschilders

Welkom...


... bij OnderhoudNL Restauratieschilders


Alle leden van OnderhoudNL Restauratieschilders zijn ERM-gecertificeerd of werken aan ERM-certificatie.

De URL 4009 Historisch schilderwerk en de BRL 4000 Onderhoud en restauratie monumenten vervangen samen sinds 1 september 2015 de Erkenningsregeling Restauratieschildersbedrijf. De Erkenningsregeling is vervallen op 31 augustus 2016. Voor het behalen van een certificaat moet men voldoen aan de eisen van zowel de Uitvoeringsrichtlijn als de Beoordelingsrichtlijn. De certificering wordt verzorgd door Kiwa.

Een restauratieschilder die is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met URL 4009 voldoet ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de provincie Gelderland, categorie specialistische restauratiebedrijven / schilderwerk en de categorie decoratiewerk.

Het secretariaat is in handen van OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.

De website van OnderhoudNL kunt u bezoeken via www.onderhoudnl.nl