OnderhoudNL Restauratieschilders

Erkende bedrijven

De erkende restauratieschildersbedrijven hebben als ideaal voor ogen: een bedrijf met kennis en kunde van te restaureren ondergronden en schilderingen, historische verven, materialen en technieken; een bedrijf dat zich ook bewust is van zijn eigen grenzen in kennis en wanneer externe expertise dient te worden ingehuurd in het belang van het te restaureren onroerend goed.

De nieuwe erkenningsregeling stelt eisen aan  het restauratiebedrijf.

Voldoen aan de eisen geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat het restauratie-schildersbedrijf goed restauratieschilderwerk aan kan.

De eisen vallen uiteen in drie groepen: administratieve eisen, proceseisen en vaktechnische eisen die met een schilder-schouw worden getoetst.

Deze erkenningsregeling heeft betrekking op restauratieschildersbedrijven.
Deze bedrijven voeren een of meerdere van de volgende schilders-werkzaamheden uit aan monumentale gebouwen:

·         onderhoudsschilderwerk aan monumentale gebouwen

·         restauratie of reconstructie van:

o   hout- en marmerimitaties

o   polychromie

o   verguldingen

o   behang en wandbespanning (jute)