OnderhoudNL Restauratieschilders

Leo ScholtenLeo Scholten, restauratieschilder, is met lof en wimpel geslaagd voor zijn erkenning. Zijn oeuvre aan restauratiewerkzaamheden is breed en door samenwerking met tal van specialisten kwalitatief zeer hoogwaardig.

De URL, welke uitvoerig omschrijft hoe een restauratie aan historisch schilderwerk dient te worden uitgevoerd, ingebed in beslismomenten, documentatie en onderzoek, is door Leo Scholten van harte ‘geadopteerd’.

Leo: ‘Het gebruik van de richtlijn is een zeer goed instrument om zowel naar de opdrachtgever toe als in de uitvoering duidelijkheid te scheppen. Onderzoek, vaak als een duur extra’tje gezien, heeft zijn plaats in het proces, evenals documentatie en historisch onderzoek. Een monument heeft een verleden en dat moet je proberen te kennen om bijvoorbeeld kleurtrapjes te kunnen duiden en te weten waar je ze maakt; kleurtrapjes die het ‘kleurig’ verleden van het monument aan het licht brengen en die bijvoorbeeld op een later ingezette deur, dan minder lagen laten zien. De wat grotere verbouwingen zijn meestal in het historisch onderzoek wel te achterhalen, rekeningen bijvoorbeeld, brengen ingrepen indirect aan het licht. Maar uiteindelijk ontstaat er een plan van aanpak en dan komt het aan op het echte werk: met aandacht, geduld en vakmanschap het historisch schilderwerk aan de ene kant respecteren en hooguit voorzichtig reinigen en aan de andere kant indien nodig, conserveren en restaureren wanneer bijvoorbeeld het ensemble dat vraagt. Bij dat alles is de zogenaamde restauratieladder een nuttig hulpmiddel, niet alleen om de mate van ingreep te overwegen, maar ook om aan de opdrachtgever uit te leggen dat de restauratie van historisch schilderwerk méér is dan ‘mooi maken’!

Dat Leo Scholten de stappen in het proces tot en met uiterst verfijnd schilderwerk of het vergulden en wat dies meer behoort tot het vakgebied van een restauratieschilder beheerst, bleek uit de lovende aantekeningen op het certificaat.

Leo Scholten BV
Hoge Woerd 12
6851 EV Huissen
www.leoscholten.nl
info@leoscholten.nl
tel. 026-3257951
mobiel. 06-531 300 12