OnderhoudNL Restauratieschilders

Welkom

 

... bij OnderhoudNL Restauratieschilders

Voor schilders die zich toeleggen op het restaureren van monumenten is de Erkenningsregeling Restauratie Schildersbedrijven ontwikkeld.

De URL 4009 Historisch schilderwerk en de BRL 4000 Onderhoud en restauratie monumenten vervangen samen vanaf 1 september 2015 de Erkenningsregeling Restauratieschildersbedrijf. De overgangstermijn is 1 jaar; de Erkenningsregeling vervalt op 31 augustus 2016. Voor het behalen van een certificaat moet men voldoen aan de eisen van zowel de Uitvoeringsrichtlijn als de Beoordelingsrichtlijn. De certificering wordt verzorgd door Kiwa.
Een restauratieschilder die is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met URL 4009 voldoet ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de provincie Gelderland, categorie specialistische restauratiebedrijven / schilderwerk en de categorie decoratiewerk.

Het secretariaat is in handen van OnderhoudNL, ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche

www.onderhoudnl.nl